MENU

Příslušenství

Do našeho portfolia patří také produkty, které vám umožní provozovat moduly po neomezenou dobu, nebo vzdáleně skrz internet. Jedná se například o systémy bezkontaktního indukčního přenosu energie nebo solárního či tepelného energy harvestingu. Vzdálenou správu je možné realizovat pomocí speciální brány, kterou lze připojit k síti internet přes wifi, Ethernet nebo LTE/3G modem. Ke každému zařízení je standardně dodávaná USB gateway, která umožní okamžitý a přímý přístup k modulům z libovolného počítače.

WAN Gateway

Příslušenství

WPT

Příslušenství

hfgcvn