MENU

Strain measurement

Řešení jsme vyvinuli s ohledem na maximální využitelnost i na velmi obtížně dostupných místech. Díky kompaktním rozměrům a vysoké odolnosti můžete s našimi moduly měřit i na rotujících a pohybujících se strojních součástech. Naměřené výsledky vám umožní lépe pracovat při vývoji, diagnostice a monitorování funkcí strojních součástí. Díky robustní konstrukci jsou moduly schopné odolat zrychlení až 2000 g. Veškeré parametry přístroje lze snadno nastavit bezdrátově z obslužné aplikace.

WSM-2

Strain measurement

A module developed for wireless measurement of strain. Thanks to its compact dimensions and high robustness, it is especially designed to measure torque and forces acting on rotating parts of machinery. Moreover, it can be used wherever it is necessary to measure strain. Wireless transmission allows for the module to be installed close to the measurement point, which greatly facilitates cabling. Module control and transmission of measurement data is carried out remotely in our special software.

  • Wireless measurement technology is easy to apply anywhere
  • High robustness allows for installation even under demanding operating conditions
  • Easy remote operation thanks to its own intuitive application