MENU

Produkty

Naše řešení jsou zde pro vás vždy, kdy ke své výrobě či dalšímu vývoji technologických celků potřebujete mít k dispozici přesná data o přetvoření, teplotě, rychlosti proudění plynů, elektrickém napětí a jiných fyzikálních veličinách. Výsledky měření je možné přenášet online během provozu stroje. Výstupy měření vám pomohou diagnostikovat problémové místo, ověřit výpočtové modely či vyřešit další problémy. Tím lze zefektivnit výrobu, zlepšit procesy či předcházet zbytečným škodám. Vyberte si, kterou fyzikální veličinu chcete měřit.

Měření přetvoření

Řešení jsme vyvinuli s ohledem na maximální využitelnost i na velmi obtížně dostupných místech. Díky kompaktním rozměrům a vysoké odolnosti můžete s našimi moduly měřit i na rotujících a pohybujících se strojních součástech. Naměřené výsledky vám umožní lépe pracovat při vývoji, diagnostice a monitorování funkcí strojních součástí. Díky robustní konstrukci jsou moduly schopné odolat zrychlení až 2000 g. Veškeré parametry přístroje lze snadno nastavit bezdrátově z obslužné aplikace.

Měření teploty

Pro měření teploty na hůře dostupných místech potřebujete řešení, které je snadno umístitelné a přitom odolné nejen vysokým teplotám. S našimi bezdrátovými moduly můžete jednoduše a efektivně měřit teploty i tam, kde to zatím nebylo možné. Třeba na pístu spalovacího motoru (vysoká teplota, olej, zrychlení). S výslednými daty budete mít vždy dokonalý přehled o změnách teplot v prostředí, které je pro vás důležité.

Měření proudu a napětí

Potřebujete vědět, jaké elektrické napětí nebo proud se vyskytuje v místech, která jsou běžnou měřicí technikou nedostupná? S našimi bezdrátovými moduly můžete měřit napětí až do 1000 V a proud až do 600 A, třeba i na rotujících částech strojů. Díky interní paměti navíc můžete zaznamenávat reálné průběhy všech měřených veličin. Senzor proudu je galvanicky izolovaný a lze jej použít bez nutnosti změny elektrické obvodu, což výrazně šetří náklady a čas na instalaci.

Měření proudění

Pokud potřebujete měřit rychlost proudění plynů, technologie našich bezdrátových modulů je to pravé pro vás. Odolné a kompaktní tělo, hot-wire technologie, možnosti rozlišení směru proudění vzduchu, vybavení vlastním akumulátorem a dosah bezdrátového signálu až 20 metrů vytváří z tohoto modulu skutečně silný měřicí nástroj, který můžete umístit téměř kamkoliv. Modul lze využít i bez akumulátoru, což umožní umístění do opravdu stísněných prostor. Díky absenci pohyblivých částí je možné použití i v místech, kde působí vysoké zrychlení.

Příslušenství

Do našeho portfolia patří také produkty, které vám umožní provozovat moduly po neomezenou dobu, nebo vzdáleně skrz internet. Jedná se například o systémy bezkontaktního indukčního přenosu energie nebo solárního či tepelného energy harvestingu. Vzdálenou správu je možné realizovat pomocí speciální brány, kterou lze připojit k síti internet přes wifi, Ethernet nebo LTE/3G modem. Ke každému zařízení je standardně dodávaná USB gateway, která umožní okamžitý a přímý přístup k modulům z libovolného počítače.