MENU

Reference

Mini Cooper

Měření teploty

Pro ověření podmínek chodu spalovacího motoru sportovního vozu Mini Cooper bylo použito modulu WTM-4, se kterým se provádělo přesné a okamžité měření teploty oleje a chladící kapaliny, při různých jízdních stylech.

Modul přenášel hodnoty online přímo do kabiny řidiče, bez  použití kabeláže, což usnadnilo jeho instalaci.

Výsledky měření byly použity k nastavení termostatu tak, aby byla teplota oleje v optimálním rozmezí. Následně byl do kabiny instalován malý displej s přijímačem pro trvalý monitoring hodnot.

formule student VUT Brno

Měření přetvoření

Studentskému teamu TU Brno racing, který od roku 2010 působí v mezinárodní soutěži Formula Student, byly zapůjčeny moduly WSM-2, které umožnily měřit krouticí moment na dvou poloosách zadní nápravy formule během zkušebních jízd.

Cílem testování byla kontrola účinnosti diferenciálu a rovnoměrnosti trakce zadní nápravy.

SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o.

Měření proudění

Společnost Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově se zabývá vývojem a výrobou velkých elektrických strojů. Pro ověření účinnosti a rovnoměrnosti ventilace elektrického stroje bylo použito přístroje pro měření průtoku vzduchu, který na zakázku vyrobila fima ADWITECH system s.r.o.

Tyto malé bezdrátové moduly lze umístit do prostor, které jsou standardním měřicím systémům nedostupné. Snadná instalace bez nutnosti provádět zásahy do konstrukce stroje umožnila rychlou montáž a demontáž celého systému přímo na zkušebně. Díky interní baterii a bezdrátové komunikaci je možné systém použít bez jákekoliv kabeláže, což umožňuje provést měření na hermeticky uzavřeném stroji. Modul je také možné umístit na pohyblivé části stroje a zjistit tak průtok vzduchu například v

TES Vsetín s.r.o.

Měření přetvoření

Společnost TES Vsetín patří mezi přední výrobce elektrických strojů, pohonů a komponentů. Při vývoji a výrobě elektrických strojů se vychází z komplexního výpočtového modelování. Ve výpočtových modelech je však velmi náročné postihnout vliv dostředivého zrychlení na impregnované vinutí za rotace stroje.

Díky svým minimálním rozměrům a schopnosti pracovat ve velmi náročných podmínkách, umožnila bezdrátová tenzometrická ústředna WSM-2 firmy ADWITECH system s.r.o. získat skutečné průběhy přetvoření na kritických místech za běhu elektrického stroje a tím korigovat výpočtové modely.

Fotogalerie