MENU

Reference

Kontrola procesu čištění nápojových sudů

Měření proudu a napětí

Bezdrátový datalogger s proudovými vstupy jsme vyvinuli pro společnost CHEOPS spol. s.r.o., která dodává technologie pro pivovarnický průmysl. Pro zajištění kvality procesu čištění sudů je třeba měřit vnitřní teplotu, tlak a hladinu kapaliny.

Modul WDL-CL je schopen zaznamenávat a také napájet čtyři snímače s proudovou smyčkou, které lze připojit konektory M12. Datalogger s interním akumulátorem je navržen tak, aby odolával vysokým teplotám a vlhkému prostředí (krytí IP67). Uživatelský software umožňuje snadno spustit proces záznamu, zobrazit naměřené hodnoty a nastavit měrné jednotky. Záznamy je možné spouštět i bez aplikace.

Trvalá instalace termočlánkové telemetrie

Měření teploty

Pro testovací laboratoř Federal Mogul v Brně, která provádí zkoušky brzdných systému, byla vyvinuta čtyřkanálová jednotka pro přenos signálu z termočlánků, které se instalují přímo do testovaného brzdového kotouče.

Dosavadní systém fungující na principu kluzných kontaktů (kroužko-stroj) byl nahrazen bezdrátovou telemetrii, která je trvale a bezkontaktně napájená indukční vazbou.

Náhrada mechanických kontaktů zvýšila spolehlivost systému a snížila počty servisních zásahů. Systém byl instalován do stávajícího těla kroužko-stroje bez nutnosti provádět mechanické úpravy.

Měření proudění vzduchu v chladících kanálech statoru

Měření proudění

Společnost Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově se zabývá vývojem a výrobou velkých elektrických strojů. Pro ověření účinnosti a rovnoměrnosti ventilace elektrického stroje bylo použito přístroje pro měření průtoku vzduchu, který na zakázku vyrobila fima ADWITECH system s.r.o.

Tyto malé bezdrátové moduly lze umístit do prostor, které jsou standardním měřicím systémům nedostupné. Snadná instalace bez nutnosti provádět zásahy do konstrukce stroje umožnila rychlou montáž a demontáž celého systému přímo na zkušebně. Díky interní baterii a bezdrátové komunikaci je možné systém použít bez jákekoliv kabeláže, což umožňuje provést měření na hermeticky uzavřeném stroji. Modul je také možné umístit na pohyblivé části stroje a zjistit tak průtok vzduchu například v

Tenzometrické měření na rotoru el. stroje

Měření přetvoření

Společnost TES Vsetín s.r.o. patří mezi přední výrobce elektrických strojů, pohonů a komponentů. Při vývoji a výrobě elektrických strojů se vychází z komplexního výpočtového modelování. Ve výpočtových modelech je však velmi náročné postihnout vliv dostředivého zrychlení na impregnované vinutí za rotace stroje.

Díky svým minimálním rozměrům a schopnosti pracovat ve velmi náročných podmínkách, umožnila bezdrátová tenzometrická ústředna WSM-2 firmy ADWITECH system s.r.o. získat skutečné průběhy přetvoření na kritických místech za běhu elektrického stroje a tím korigovat výpočtové modely.

Trvalé měření kroutícího momentu na pastorku

Měření přetvoření

Pro společnost Projekt HTL s.r.o. byla instalována bezdrátová telemetrie na výstupní pastorek převodovky, která otáčí elektrickou obloukovou pecí na výrobu feroslitin.

Měřicí jednotka WSM-2 je na rotační části bezkontaktně napájená pomocí indukční vazby, tím je umožněn trvalý monitoring krouticího momentu. Signál je bezdrátově přenášen do přilehlého rozvaděče a následně předán jako analogový signál do řídicí místnosti.

Pomocí tenzometrického měření bylo možné stanovit krouticí moment bez nutnosti provádět zásah do stávající konstrukce soustavy.

Měření teploty lineárního synchronního motoru

Měření teploty

Bezdrátové měření od společnosti ADWITECH system s.r.o. bylo s výhodou využito pro získání poznatků o tepelných dějích na jezdci lineárního synchronního motoru. Na jezdci byly rozmístěny celkem 4 čidla PT100. Zaznamenávány byly teploty na horní montážní desce, která současně plní funkci hlavního chladiče pro odvodu tepla z vinutí motoru.

Výsledky měření byly využity pro detailnější popis a modelování virtuálních dvojčat lineárních motorů.

(Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství v Brně)

formule student VUT Brno

Měření přetvoření

Studentskému teamu TU Brno racing, který od roku 2010 působí v mezinárodní soutěži Formula Student, byly zapůjčeny moduly WSM-2, které umožnily měřit krouticí moment na dvou poloosách zadní nápravy formule během zkušebních jízd.

Cílem testování byla kontrola účinnosti diferenciálu a rovnoměrnosti trakce zadní nápravy.

Regulátor úložiště betonových vzorků

Měření teploty

Zařízení vyvíjené pro společnost Labtechnic - CEM s.r.o. bylo určeno k náhradě zastaralého regulačního systému pro kontrolu vlhkostních skříní a lázní, které slouží k ukládání betonových vzorků.

Nový systém s dotykovým displejem umožňuje snadno kontrolovat stav, procesní veličiny a nastavovat parametry dvou nezávislých PID regulátorů. Integrovaný web-server slouží pro vzdálený přístup s možností plné kontroly nad systémem, pro větší bezpečnost je implementována správa uživatelských účtů. Záznamy veličin jsou dvojitě zálohované a je možné provádět také jejich automatické zálohování na vzdálená úložiště. Nahrazeny byly i všechny výkonové a senzorické prvky předchozího systému.

Mini Cooper

Měření teploty

Pro ověření podmínek chodu spalovacího motoru sportovního vozu Mini Cooper bylo použito modulu WTM-4, se kterým se provádělo přesné a okamžité měření teploty oleje a chladící kapaliny, při různých jízdních stylech.

Modul přenášel hodnoty online přímo do kabiny řidiče, bez  použití kabeláže, což usnadnilo jeho instalaci.

Výsledky měření byly použity k nastavení termostatu tak, aby byla teplota oleje v optimálním rozmezí. Následně byl do kabiny instalován malý displej s přijímačem pro trvalý monitoring hodnot.

Komora pro uložení betonových vzorků

Pro společnost Labtechnic - CEM s.r.o. byla vyvinuta a vyrobena řídicí jednotka s grafickým dotykovým displejem. Nahradila původní zastaralý regulační systém, včetně výkonové elektroniky. Programovatelný displej umožnil vytvořit aplikaci přesně dle požadavků zákazníka a dále nabídl prostor pro budoucí rozšíření funkcionality bez nutnosti zásahu do hardware.

Nový řídicí systém zvýšil přesnost a rychlost regulace podmínek vnitřního prostředí komory a díky modernímu ovládacímu panelu usnadnil uživatelům její obsluhu.

Fotogalerie