MENU

Měření teploty lineárního synchronního motoru

Měření teploty

Bezdrátové měření od společnosti ADWITECH system s.r.o. bylo s výhodou využito pro získání poznatků o tepelných dějích na jezdci lineárního synchronního motoru. Na jezdci byly rozmístěny celkem 4 čidla PT100. Zaznamenávány byly teploty na horní montážní desce, která současně plní funkci hlavního chladiče pro odvodu tepla z vinutí motoru.

Výsledky měření byly využity pro detailnější popis a modelování virtuálních dvojčat lineárních motorů.

(Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství v Brně)

Bezdrátové měření od společnosti ADWITECH system s.r.o. bylo s výhodou využito pro získání poznatků o tepelných dějích na jezdci lineárního synchronního motoru. Na jezdci byly rozmístěny celkem 4 čidla PT100. Zaznamenávány byly teploty na horní montážní desce, která současně plní funkci hlavního chladiče pro odvodu tepla z vinutí motoru.

Výsledky měření byly využity pro detailnější popis a modelování virtuálních dvojčat lineárních motorů.

(Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství v Brně)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs3/adwitechcz/home/www/wp-content/plugins/wp-media-folder/class/class-media-folder.php on line 72