MENU

Měření proudění vzduchu v chladících kanálech statoru

Měření proudění

Společnost Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově se zabývá vývojem a výrobou velkých elektrických strojů. Pro ověření účinnosti a rovnoměrnosti ventilace elektrického stroje bylo použito přístroje pro měření průtoku vzduchu, který na zakázku vyrobila fima ADWITECH system s.r.o.

Tyto malé bezdrátové moduly lze umístit do prostor, které jsou standardním měřicím systémům nedostupné. Snadná instalace bez nutnosti provádět zásahy do konstrukce stroje umožnila rychlou montáž a demontáž celého systému přímo na zkušebně. Díky interní baterii a bezdrátové komunikaci je možné systém použít bez jákekoliv kabeláže, což umožňuje provést měření na hermeticky uzavřeném stroji. Modul je také možné umístit na pohyblivé části stroje a zjistit tak průtok vzduchu například v chladících kanálech rotoru.

Výsledky analýzy byly použity pro optimalizaci parametrů chladicího okruhu elektrického stroje.

 

Společnost Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově se zabývá vývojem a výrobou velkých elektrických strojů. Pro ověření účinnosti a rovnoměrnosti ventilace elektrického stroje bylo použito přístroje pro měření průtoku vzduchu, který na zakázku vyrobila fima ADWITECH system s.r.o.

Tyto malé bezdrátové moduly lze umístit do prostor, které jsou standardním měřicím systémům nedostupné. Snadná instalace bez nutnosti provádět zásahy do konstrukce stroje umožnila rychlou montáž a demontáž celého systému přímo na zkušebně. Díky interní baterii a bezdrátové komunikaci je možné systém použít bez jákekoliv kabeláže, což umožňuje provést měření na hermeticky uzavřeném stroji. Modul je také možné umístit na pohyblivé části stroje a zjistit tak průtok vzduchu například v chladících kanálech rotoru.

Výsledky analýzy byly použity pro optimalizaci parametrů chladicího okruhu elektrického stroje.