MENU

Tenzometrické měření na rotoru el. stroje

Měření přetvoření

Společnost TES Vsetín s.r.o. patří mezi přední výrobce elektrických strojů, pohonů a komponentů. Při vývoji a výrobě elektrických strojů se vychází z komplexního výpočtového modelování. Ve výpočtových modelech je však velmi náročné postihnout vliv dostředivého zrychlení na impregnované vinutí za rotace stroje.

Díky svým minimálním rozměrům a schopnosti pracovat ve velmi náročných podmínkách, umožnila bezdrátová tenzometrická ústředna WSM-2 firmy ADWITECH system s.r.o. získat skutečné průběhy přetvoření na kritických místech za běhu elektrického stroje a tím korigovat výpočtové modely.

Společnost TES Vsetín s.r.o. patří mezi přední výrobce elektrických strojů, pohonů a komponentů. Při vývoji a výrobě elektrických strojů se vychází z komplexního výpočtového modelování. Ve výpočtových modelech je však velmi náročné postihnout vliv dostředivého zrychlení na impregnované vinutí za rotace stroje.

Díky svým minimálním rozměrům a schopnosti pracovat ve velmi náročných podmínkách, umožnila bezdrátová tenzometrická ústředna WSM-2 firmy ADWITECH system s.r.o. získat skutečné průběhy přetvoření na kritických místech za běhu elektrického stroje a tím korigovat výpočtové modely.