MENU

Trvalé měření kroutícího momentu na pastorku

Měření přetvoření

Pro společnost Projekt HTL s.r.o. byla instalována bezdrátová telemetrie na výstupní pastorek převodovky, která otáčí elektrickou obloukovou pecí na výrobu feroslitin.

Měřicí jednotka WSM-2 je na rotační části bezkontaktně napájená pomocí indukční vazby, tím je umožněn trvalý monitoring krouticího momentu. Signál je bezdrátově přenášen do přilehlého rozvaděče a následně předán jako analogový signál do řídicí místnosti.

Pomocí tenzometrického měření bylo možné stanovit krouticí moment bez nutnosti provádět zásah do stávající konstrukce soustavy.

Pro společnost Projekt HTL s.r.o. byla instalována bezdrátová telemetrie na výstupní pastorek převodovky, která otáčí elektrickou obloukovou pecí na výrobu feroslitin.

Měřicí jednotka WSM-2 je na rotační části bezkontaktně napájená pomocí indukční vazby, tím je umožněn trvalý monitoring krouticího momentu. Signál je bezdrátově přenášen do přilehlého rozvaděče a následně předán jako analogový signál do řídicí místnosti.

Pomocí tenzometrického měření bylo možné stanovit krouticí moment bez nutnosti provádět zásah do stávající konstrukce soustavy.